Werkmmaat richt zich tot alle mensen – ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of achtergrond - die zich willen inzetten om hun onbenutte talenten te ontwikkelen. Door hen (opnieuw) in te schakelen in een sociaal of economisch arbeidsproces, bevorderen we hun maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing.

Onze doelgroepmedewerkers
Werkmmaat heeft 54 doelgroepmedewerkers met een SINE-statuut in loondienst. Daarnaast stellen we 10 doelgroepmedewerkers met artikel 60-statuut tewerk. Door hen langdurig in dienst te nemen kunnen we inzetten op vorming en opleiding, en hen laten groeien tot gemotiveerde en bekwame vakmensen.

Onze werknemers
Daarnaast zijn er 12 vaste medewerkers:

  • Projectverantwoordelijken zijn technisch geschoolde instructeurs met ruime vakervaring die doelgroepmedewerkers begeleiden en toezien op kwaliteit.

  • Een technische coördinator en preventieadviseur stuurt de projecten aan en controleert de veiligheidsvoorwaarden van het werk.

  • Onze coachen bouwen een individueel traject uit voor onze doelgroepmedewerkers, richting  arbeidsmarkt. Ze gebruiken hierbij het instrument van de persoonlijke ontwikkelingsplannen.

  • De taalcoach biedt extra ondersteuning aan qua Nederlands op de wderkvloer zelf.

  • De coördinator staat in voor de algemene coördinatie van de verschillende deelprojecten. Hij is het aanspreekpunt voor nieuwe projecten.

  • De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. Er zetelen mensen in met ruime ervaring rond tewerkstelling van kansengroepen.

Werk - respect - enthousiasme - in dienst voor de samenleving

Met deze vier kernwoorden omschrijven we graag onze werking.

En als we dit op muziek willen zetten, klik je best even verder door: http://www.youtube.com/watch?v=iv5tec06Gyw

Werkmmaat
Werkmmaat
Werkmmaat